Cách cài đặt Unikey

Cách cài đặt Unikey

Khi các bạn vào trang web của Qui Hung, nhấn vào trang bộ gõ có dấu, click vào chữ Font ABC và lưu nó lại tại Folder nào đó. Sau đó các bạn vào Sart>Settings>

Control Panel.Chọn vào Icon Fonts và nhấn đúp hai cái vào nó.Sau đó các bạn click
vào dấu Minimize ở góc phải của cửa sổ cho nó nhảy xuống taskbar, bây giờ các bạn vào Folder , nơi mà các bạn đã download và save font ABC, nhấn phải chuột vào font và chọn vào hàng Copy.Nhấn vào Icon bên dưới taskbar( Fonts) cho nó nhảy trở lên, chọn vào chử Edit và dò xuống hàng Paste, thế là xong thao tác add font. Bước kế tiếp các bạn vào lại trang bộ gõ nhấn vào download Unikey và chọn Save vào folder như đã save font ABC.

Cuối cùng các bạn chỉ cần nhấn đúp hai cái vào Unikey thì ngay lập tức các bạn sẽ
có bộ gõ Unikey 3.1 và coi theo hình để chỉnh cho phù hợp với cách gõ có dấu.

Kiểu gõ Unicode dành cho khi viết mail hay Word