Cách đọc,nhận email không có dấu thành có dấu

Email không có dấu và viết email không dấu thành có dấu không cần Key

Có nhiều khi các bạn nhận email của ai đó không có dấu và đọc một hồi mới ra  bài viết đó, nhiều chữ rất khó hiểu nghĩa hoặc nghĩa ra tầm bậy, và các bạn muốn viết  email có dấu lại không có key install trong PC thì cũng khó, vậy thì các bạn hảy vào trang web dưới đây để thực hiện những điều các bạn cần.

Khi vào trang web xong các bạn cứ viết hoặc copy đoạn chữ không có dấu từ email rồi Paste vào chổ trống khung hình của trang web, click vào chữ Add accents hoặc vào mủi tên vàng sau vài giây là các bạn có hoàn chỉnh chữ viết từ không dấu sang có dấu.Trường hợp này tương tự khi các bạn viết email không dấu rồi click vào mủi tên sẽ hiện ra chữ có dấu nhấn giử trái chuột, kéo hết từ hàng chữ đầu đến cuối , click phải chuột lên màu xanh chọn copy rồi mang sang email , click phải chuột lên khung trống Compose hoặc vào khung Type Email chọn Paste vào email của các bạn. Send bình thường và không lo người nhận đọc không ra.Điều hay nửa là nếu sau khi đã chuyễn sang có dấu rồi mà vẫn sai nghĩa chữ, các bạn click chuột vào chữ sai đó và sẽ thấy menu nhỏ hiện ra và các bạn sẽ thấy ngay chữ cần chỉnh cho đúng , click chuột lên chữ cần chỉnh là xong.

Click vào link bên dưới