Blog Công Nghệ

Cách lưu và xóa địa chỉ các trang web

Cách lưu và xóa trang web theo ý mình

Mổi khi các bạn vào Internet để tìm kiếm tên của các trang web ,có thể trang web đó còn trên mạng hoặc là trang web đó không thể tìm thấy . Vậy mổi lần vào click một địa chỉ nào đó thì nó sẽ tự save lại trong hàng Address , điều này không có gì xảy ra cả , nhưng cứ mổi lần vào là mổi lần tăng thêm một địa chỉ trong đó . Quí Hùng xin chỉ các bạn một việc nhỏ để xóa bỏ những địa chỉ mà các bạn đã vào hay là lưu trang web đó lại nếu các bạn thích.

Cách lưu như sau :

Chọn trang web mà mình muốn xem sau đó nhấn vào Favorites nhìn thấy hàng chữ đầu tiên là Add to Favorites rồi nhấn vào hàng đó xong click OK thì trang web đó sẽ lưu lại .

Cách xóa như sau :

Có hai cách xóa , nếu xóa hết thì vào Tools/Internet Options chọn vào chữ Clear History , các bạn sẽ nhìn thấy câu hỏi Delete all items in your History folder , tùy các bạn chọn vào khoảng thời gian nào mà các bạn thích trước khi xóa, sau đó nhấn OK để được xóa hết . Cách khác thì các bạn có thể chọn Start/Settings/nhìn bên tay phải có hàng Taskbar&Start Menu click vào hàng đó chọn Advenced và nhấn vào Clear , vậy là toàn bộ tên các trang web nằm trong hàng Address sẽ bị xóa

Các bài viết liên quan: Cách nấu cháo trứng cho bé

Cách trị sổ mũi cho trẻ