Cách nén file voice mail sang MP3

Cách nén file Voicemail từ Wav sang MP3 để send cho nhanh

Khi các bạn đã thâu được tiếng nói từ Voicemail , tất nhiên là dung lượng cũng

rất lớn. Vì vậy mà Quí Hùng giúp các bạn nén file Voicemail từ format Wav thành

format  MP3 để send  bằng Email cho nhanh đối với các bạn sử dụng modem

Cách làm như sau :

Các bạn dùng  software [MP3 to Wav] hoặc bất kỳ software nào chuyễn Mp3 to wav và chọn vào Settings/  MP3 settings . Khi thấy

menu mới thì các bạn để ý cái Folder có hình kính lúp bên tay phải, nhấn vào  hình đó

và tùy các bạn chọn  sau khi convert thành MP3 thì cho vào  Folder mà các bạn đã

chọn cho khỏi quên.

Khi làm xong thao tác đó  các bạn nhấn Ok và thêm một lần Ok nữa. Cuối cùng  các

bạn  nhấn vào chữ TO MP3 hàng dưới cùng, nhấn Ok  là tự động  sẽ thấy cái menu

mới cho mình chọn tìm file Voicemail. Các bạn đã biết file Voice mail nằm chổ nào thì

tìm đến file đó  và  và chọn Open . Ngay lập tức file Voicemail sẽ được convert và

nhảy ra menu cho mình biết là đã xong.

Các bạn  viết Mail cho thân nhân và Attachment file MP3 đã convert  rồi send bình thường .