Cách nén và bung nén file bằng winzip

Hiện nay , vấn đề truyền tải tài liệu hay gởi bất cứ cái gì qua email thì các bạn  vẫn có

thói quen là nhấn vào Attachment rồi tìm đến data  hay file nào đó , thí dụ như bài nhạc,

hình ảnh hoặc là tài liệu  có dung lượng lớn để send  cho bạn bè và người thân. Nhưng

có một điều là  nếu các bạn send trực tiếp thì file rất lớn , cho nên mình phải làm cách

nào đó để nén file đó lại cho nhỏ để send cho nhanh và gọn.

 

Quí Hùng  hướng dẫn các bạn  cách nén file  và bung file đối với Winzip , đây là phần

mềm đang được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Để có phần mềm này thì các bạn có

thể nhận trực tiếp bằng email hoặc vào trực tiếp Computer của Quí Hùng để download.

 

Cách sử dụng như sau:

Khi các bạn cài đặt xong Winzip, nếu các bạn muốn nén file thì tìm vào data hay file

nào đó mà các bạn muốn nén , nhấn bên phải chuột vào ngay file đó , nhìn theo menu

mới sẽ hiện ra và dò đến hàng Add to Zip và chọn vào chổ đó . Ngay lập tức bảng

Winzip sẽ hiện ra và các bạn nhấn vào I Agree , kế tiếp sẽ thấy menu cho mình Add

chọn  vào mục Compression có mủi tên chỉ xuống và nhấn  vào hàng Fast hoặc

Super Fast để add cho nhanh. Ngay sau khi nén xong thì các bạn sẽ thấy ngay file

nén nằm trong  folder ngay  chổ mà các bạn đã chọn có hình Winzip Logo.

 

Nếu các bạn nhận file  có nén bằng winzip  thì cách bung file Winzip như sau:

Nhấn hai cái vào file  đã nhận , ngay lập tức  sẽ thấy  menu hỏi thì cứ nhấn vào

I Agree và nhấn Next , các bạn cho dấu chấm vào  hàng  Unzip or Intsall from…

tiếp theo thì chọn vào Select different folder để chọn giải nén vào chổ nào mà các

bạn thích , nhấn Unzip now thì file  đó sẽ được giải nén ngay và nằm tại nơi mà các

bạn đã chon . Nếu giải nén bình thường thì file đó sẽ nằm trong folder unzipped file

tại C:\unzipped.