Gởi thư có dấu trong trực tiếp Yahoo và Hotmail

Có những người rất mong muốn gởi thư viết chữ có dấu cho người thân hay bạn bè , nhưng lại sợ là họ nhận và không đọc được , hoặc là khi đã nhận mà không tài nào đọc được chữ của người gởi viết font gì. Qua đây Qúi Hùng xin chỉ cách cho các bạn viết Mail có dấu và thoải mái gởi cho người thân và chắc chắn họ sẽ đọc được mail của các bạn.

Khi các bạn muốn send mail viết chữ có dấu , trước tiên phải có bộ gõ có dấu sau đó mới viết chữ có dấu được. Nếu bạn nào đã có thì Ok , còn chưa có thì vào trang download bộ gõ có dấu . Khi các bạn đã có bộ gõ rồi và coi theo cách hướng dẫn bằng hình của Quí Hùng để biết cách sử dụng.

Nếu các bạn viết thư trực tiếp trên Website Hotmail ,Yahoo mail hay trong Outlook 97, 98, 2000 XP và Outlook Express thì các bạn chỉ cần chọn một loại font chữ đó là Times New Roman hoặc Arial để viết . Không cần phải viết trong Word rồi Attachment để gởi đi .

Người nhận mail cũng phải biết cách mỡ mã để đọc , khi check mail Hotmail, Yahoo mail thì phải vào View trổ xuống hàng Encoding và nhìn bên tay phải có hàng chữ đầu tiên là Auto-Select cho cái móc vào và cho dấu chọn hàng Western European ( ISO) hay là ( Windows)

Viết thư có dấu trực tiếp trong Hotmail và Yahoo mail thì các bạn cũng phải set trang web ở chế độ tại View/Encoding/western European (ISO) hoặc là West European ( Windows). Khi các bạn chọn Compose, phía dưới có cho mình chọn Font Style thì chọn font Arial hay Times New Roman .Tránh chọn cách gõ là Unicode UTF -8 hay 7.Vì người nhận sẽ không đọc được.

Chọn font chữ Unicode có dấu trong Outlook 97, 98, 2000 ,XP

Các bạn vào Tools /Options vào trang Read/Font và chọn Font settings là Western European. Phần Encoding là Western European ( Windows), nhấn chọn Ok

Cách chọn Send trong Outlook Express :

Các bạn nhấn Tools/Options rồi vào trang Send , nhấn vào International Settings rồi chọn vào mủi tên chỉ xuống , click vào hàng Western European ( Windows) xong click OK rồi chọn Apply và nhấn OK.

Như vậy là các bạn không cần lo gì mọi người không đọc được có dấu khi mình send cho họ.