Blog Công nghệ Đời sống tin tức

Không có đầy đủ nội dung thì có được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp?

Thực tiễn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cho thấy, nhiều mẫu hóa đơn điện tử không hề có đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 119 và Thông tư 68. Vậy, Nếu như hóa đơn điện tử không có đầy đủ nội dung đã quy định tại Điều 3, Thông tư 68 thì có được coi là hóa đơn điện tử hợp pháp hay không?
Tại Thông tư 68/2019 đã quy định một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung, như dụ như:

https://howtobeatupanybody.com/cac-noi-dung-trong-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don/

Thứ nhất: Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. Nếu trong trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua – người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên HĐĐT do người bán lập thì HĐĐT có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.
Thứ hai: Không nhất thiết cần phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua trên hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh.
Thứ ba: Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có các chỉ tiêu như tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn….

hóa đơn điện tử

Thứ tư, đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, tiêu thức của người mua, tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng.
Thứ năm: Không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số thứ tự hóa đơn điện tử, mã số thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng, chữ ký số, địa chỉ người mua, ký điện tử của người bán đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử.
Thứ sáu: Không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá đối với hóa đơn hoạt động xây dựng, lắp đặt.
Từ những quy định trên có thể thấy, trên một hóa đơn điện tử hợp pháp không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần nắm chắc các quy định về hóa đơn điện tử để đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Nhất là khi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây là khoảng thời gian cuối cùng để các doanh nghiệp tích lũy kiến thức về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp mình.
Hy vọng qua những chia sẻ trên đã giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về quy định nội dung trên hóa đơn điện tử hợp pháp.

https://howtobeatupanybody.com/

Các bài viết liên quan: Cách nấu cháo trứng cho bé

Cách trị sổ mũi cho trẻ