Đối với những máy tính chạy win10 sau khi cài đặt hoàn tất thì tính năng Update vẫn còn đó. Ngoài ra ở Windows 10, Microsoft không tích hợp tùy chọn tắt update hoàn toàn mà thay vào đó là quá trình update sẽ diễn ra một cách tự động hoàn toàn không hề có thông báo cho người dùng. ...