Máy tính là công cụ thân thuộc với rất nhiều người, mỗi người sử dụng nó làm những công việc khác nhau. Nhiều khi dùng chơi game, giải trí, xem phim hay nghe nhạc không muốn ảnh hưởng mọi người thì người dùng thường sử dụng tai nghe. Tuy nhiên nếu cắm tai nghe vào máy tính không nghe được ...