Blog Công Nghệ Blog Đời Sống

Thủ tục hủy bỏ – lập hóa đơn điện tử thay thế

Trong trường hợp nếu phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót mà khách hàng yêu cầu hủy bỏ – lập hóa đơn điện tử thay thế thì người bán sẽ tiến hành thực hiện thủ tục hủy bỏ – lập lại hóa đơn.
Thủ tục hủy bỏ – lập hóa đơn điện tử thực hiện theo các bước sau:

– Bên bán tiến hành lập Biên bản hủy bỏ – lập lại hóa đơn điện tử thay thế, trong đó phải ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

– Tiếp theo là thực hiện chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập.

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế (trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. Ký hiệu…., ngày tháng năm”).

Lưu ý: Khi bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số. Nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, hai bên cùng ký tên, bên bán đóng dấu vào văn bản.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn (đã ký phát hành thành công hóa đơn điện tử) và phát hiện sai sót thì kế toán cần xem xét các trường hợp sai sót để tiến hành điều chỉnh hoặc hủy bỏ – lập lại hóa đơn điện tử đã xuất theo như hướng dẫn

hóa đơn điện tử thay thế

Chỉ với các bước trên, doanh nghiệp đã có thể tiến hành nhanh chóng việc hủy bỏ và lập hóa đơn điện tử thay thế.

Khi nào cần hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử thay thế?

Đối với trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc trường hợp đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý theo các bước như sau:

 – Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.

– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Đặc biệt, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần lưu ý thế nào là hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử.

Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt được thủ tục hủy bỏ – lập hóa đơn điện tử thay thế mà còn nắm được rõ thế nào là hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử.

https://quihung.com/

https://quihung.com/blog-cong-nghe/

Các bài viết liên quan: Cách nấu cháo trứng cho bé

Cách trị sổ mũi cho trẻ