Hồ sơ công bố an toàn thực phẩm chức năng là hồ sơ mà các doanh nghiệp, cá nhân cần phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm tiếp cận gần hơn tới khách hàng mục tiêu. Vậy hồ sơ công bố thực phẩm chức năng bao gồm những yêu cầu gì về mặt giấy tờ. Tham khảo bài viết ...