Cách chuyễn mã text từ Unicode sang VNI hay VPS

Cách chuyễn tư liệu Word Text  VNI sang  Unicode hoặc ngược lại

Trong những trường hợp cần viết văn bản hoặc copy một tài liệu nào đó trên website bằng font VNI hoặc VPS, Unicode các bạn có thể chuyễn mã theo ý muốn. Thí dụ chuyễn mã từ VNI sang Unicode , chuyễn mã VPS sang Unicode và .VNI sang VPS. VIQR, VISCII, VNI, TCVN1 là những mã font có thể chuyễn theo ý của mình. Qua đây Qui Hung xin hướng dẫn các bạn từng bước để có thể thực hiện một cách hoàn mỹ và gọn lẹ.

Trước tiên các bạn download và save/copy phần trợ giúp chuyễn mã vào Folder My Documents.Mở  chương trình Word click Tools/Templates and Add-ins, click Add và tìm đến folder My Documents/ file đã copy ( VNMacros) click Ok và close chương trình Word.

Sau khi đã hoàn tất cách cài đặt, các bạn sẽ thấy trên menu Word sẽ xuất hiện ra  hàng trên cùng là các Icon chuyễn đổi. Tùy theo các bạn muốn chuyễn dạng nào thì click vào Icon bên trên menu Word là xong.

Sau khi cài đặt sẽ thấy VNMacros trong window. Những lần sau thì VNMacros template đã có trong window này, click Tools/Templates and Add-ins,chỉ cần đánh dấu (checkmark) bên cạnh VNMacros mỗi khi muốn dùng VNMacros.

Click “OK” để đóng window  là tất cả Icon hiện ra trên thanh menu

Cách sử dụng rất đơn giản là các bạn viết một đọan văn bằng font bất kỳ nào đó có dấu, thí dụ font VNI Times hoặc VPS có dấu , select all  đọan text và click trên cùng chuyễn sang Unicode hay sang VPS là tự nhiên là đoạn văn sẽ theo ý các bạn.Ngoài ra các bạn có thể chuyễn nhiều loại mã font khác nhau, vào Tools/Macro/Macros và tìm cho phù hợp ý thích của mình rồi nhấn Run.

Security :

Các bạn chọn security để chạy macro. Để có thể chạy đuợc macro, đầu tiên mình phải chọn “security” trong Tools|Macro là Medium hoặc Low. Nếu chọn “medium” thì sẽ đuợc hỏi trước khi macro có thể đuợc chạy; nếu chọn “Low” thì macro sẽ đuợc chạy không cần hỏi.

  • Bấm menu Tools|Macro|Security
  • Chọn Medium hoặc Low