Install windows XP trực tiếp từ CD ( full version) Các bạn sẽ có nhiều thắc mắc , tại sao lại có windows XP install bắt buộc phải qua windows 98 hay windows ME đã được cài sẳn, tại sao có windows XP không cần phải qua hệ điều hành nào đó đã cài trong máy. Qúi Hùng xin giải ...