Những phần mềm bị Conflig đối với windows SP2

Ngay trước khi tiến hành cung cấp chính thức phiên bản cập nhật Service Pack 2 cho người sử dụng Windows XP tự động  thông qua dịch vụ Automatic Update và Software Update Services (từ ngày 16-8-2004), Microsoft đã liệt kê danh sách gần 50 phần mềm ứng dụng bị ảnh hưởng bởi bản SP2 này. Nghĩa là sau khi cài đặt SP2 vào hệ thống, những phần mềm này sẽ có chuyện xảy ra, cần phải tiến hành cập nhật bản patch hay thiết đặt lại thông số mới có thể chung sống hòa bình với Windows XP Service Pack 2 (SP2) được.

         Gặp rắc rối lớn là các Web server, remote desktop, các ứng dụng chia sẽ file, các FTP client, các phần mềm streaming multimedia, các công cụ thông báo e-mail,… Một số ứng dụng quản lý hệ thống và game cũng đòi hỏi phải thiết đặt lại các thông số mới có thể chạy chính xác được.

          Knowledge Base (http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=842242) vừa được đưa lên Website của mình, Microsoft khuyến cáo : “Sau khi bạn cài đặt Windows XP SP2, các ứng dụng client có thể sẽ không nhận thành công dữ liệu từ một server.” Đồng thời, “một số ứng dụng server đang chạy trên một máy tính Windows XP SP2 cũng có thể không đáp ứng với các yêu cầu từ khách hàng (client requests)”.

         Điều oan nghiệt hơn ở chỗ không chỉ có những ứng dụng của hãng thứ ba, ngay chính một số ứng dụng của Microsoft cũng xung đột với Windows XP SP2. Ngay từ những tháng trước khi chính thức đưa ra SP2, Microsoft đã khuyến cáo các khách hàng của mình rằng có một số ứng dụng của chính Microsoft cũng cần phải được hiệu chỉnh lại để có thể chạy được trong môi trường mới. Đó là SQL Server 2000, Microsoft CRM 1.2 và Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2. Và trong bài Knowledge Base giữa tháng 8-2004 này, Microsoft thừa nhận rằng các công cụ phát triển Visual Studio.Net và các sản phẩm Systems Management Server 2003 của Microsoft cũng cần được hiệu chỉnh lại sau khi lên đời SP2.

         Từ mùa thu 2004, các nhà sản xuất máy tính và các nhà bán lẻ phần mềm sẽ bắt đầu cung cấp Windows XP SP2.

         Vì thế, nếu chưa có các bản patch và hướng dẫn sửa lỗi từ các sản xuất các phần mềm ứng dụng hay thiết bị phần cứng mà mình đang sử dụng, tốt hơn hết là các bạn hãy khoan cài đặt SP2 cho cái Windows XP của mình.

Những chương trình có lổi vối SP2

Program Nhà sản xuất
Visual Studio .NET Microsoft
SQL Microsoft
Backup Exec 9 Veritas
Ghost Server Corporate Edition 7.5 Symantec
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0 Symantec
SMS 2003 Server Microsoft
Cute FTP 5.0 XP GlobalSCAPE
Exceed 7.0, 8.0 Hummingbird
KEA! 340 5.1 Attachmate
WRQ Reflection X 10 and 11 WRQ
Reflection for IBM 9, 9.03, 10 and Reflection X 10 and 11 WRQ
Smarterm Office 10 and Smarterm 11 Esker Software
Smarterm Office 10 and Smarterm 11 Esker Software
ViewNow 1.05 Netmanage
ViewNow 1.0 and 1.05 Netmanage
ViewNow 1 or 1.05 Netmanage
Microsoft Operations Manager 2000 SP1 Microsoft
AutoCAD 2000, 2002, 2004 Autodesk
Backup Exec 9.1.4691 Veritas
Windows Scanner and Camera Wizard Xerox Network Scanners
Symantec Corporate AntiVirus 9.0 Symantec
ColdFusion MX Server Edition 6 Macromedia
CA ARCserve Computer Associates
EDM File System Agent 4.0 EMC
Microsoft Systems Management Server 2003 Microsoft
Aelita ERdisk for Active Directory 6.7 Quest Software
Hummingbird Host Explorer 8 Hummingbird
BV-Admin Mobile Bind View
SQL 2000a Microsoft
Backup Exec 8.6.1  
Microsoft SNA 4.0 SP3 Microsoft
Extra! Personal Client 6.5 and 6.7 Attachmate
Extra! Enterprise 2000 Attachmate
Extra! Bundle for TCP/IP 6.6 Attachmate
Volume Manager 3.1 Veritas
BMC Patrol for Windows 2000 BMC Software
eTrust 6.0.100 Computer Associates
NetShield 4.5 McAfee Security
Computer Associates eTrust 7.0 Computer Associates