Cách xóa những trang web đã vào trong Address

Cứ mổi lần   mình vào xem website rồi cứ như vậy  có những trang web được lưu lại trong phần Address, vậy muốn xóa từng  tên trong mục Address này thì  trước tiên các bạn cũng rất lúng túng phải không?.Nếu xóa hết một lúc và toàn bộ thì đơn giản, nhưng xóa từng tên một thì cần phải làm sao?Hảy xem kỷ từng động tác trước khi open Registry và làm cho thật chính xác

Các bạn vào  Vào Start / Run
ghi chử regedit click OK
Vào mục HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/TypedURLs.
Bên phải là những trang Web mà bạn đã vào . Chọn trang cần xoá, click bên phải chuột vào trang đó  và Delete nó đi.
Lưu ý: sau khi xong phải khởi động máy lại thì thay đổi mới có hiệu lực.Tránh xóa hoặc làm sai bất cứ điều gì ngoài những hướng dẫn đã ghi bên trên.